כאן יהיו דברים שחיממו ופתחו את הלב לאין שיעור

תודה, בזכותכם היוזמה ממשיכה לפעול !!!!